Välj föredraget språk/Choose prefered language
Reklamationsanmälan för skadat gods

Sändningsnummer:*
Anmälningsdatum: 2022-12-04
Anmäler du som:*
Är du:*


Namn på kontaktperson:*
Telefon:*
Email:*
Antal skadade kolli:*
Vikt på skadat gods:*
Varugrupp:*
Skadat innehåll:*
Syntes skadan innan avemballering:*
Ytteremballage:*
Inneremballage:*
Gods- och Skadebeskrivning:*
Skadans omfattning*

Uppskattad skadekostnad i SEK:*
Bifoga handelsfaktura
Bifoga bilder och ev övriga dokument